شرکت تولید نیروی مرکزی صبا دیدگاه متعالی و نهادینه شده ای به موضوع مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست به عنوان سرمایه ای برای نسل حاضر و آیندگان وجود دارد . لذا این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده برق مستمر و پایدار در مرکز کشور ،در توسعه کسب و کار، مسؤولیتهای اجتماعی خود را مد نظر قرار داده و خواهد داد  و همواره به مدیران نیروگاه های تحت پوشش خود نیز ، توجه و اهتمام به تحقق مسئولیت های اجتماعی را تاکید می نماید.

توجه به مقولات سلامت، ایمنی، محیط زیست (HSE) مورد تأکید همیشگی مدیران اجرایی ما بوده و نقشی مهم در سراسر بخش های اجرایی ، ستادی و نیروگاه های تحت پوشش است .این امر ریشه در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی به طور عام و به ویژه دخیل در کسب و کار شرکت و نیز اهمیت حفاظت از محیط زیست دارد.

علاوه بر این، تلاشهای متعددی در جهت ارتقاء راندمان نیروگاه های تحت پوشش از طریق همکاری با دارندگان جدیدترین فناوریهای مرتبط در سطح جهان و دستیابی به دانش روز انجام در حوزه تولید برق در نیروگاه های تحت پوشش خود داشته است .

این شرکت معتقد است در کنار مسئولیت خطیر تأمین برق مردم ایران سرافراز وظیفه حفظ محیط زیست و قوانین اجتماعی از اصلی ترین وظایف ماست.

ضمن اینکه در نیروگاه های این شرکت ، فضای سبز بخش زیادی از محیط را پوشش می دهد.

ما به آ موزش کارکنان توجه داریم و همواره به فکر رشد و ارتقاء مجموعه هستیم . هر چند ممکن است در این مسئولیت خطیر کاستی هایی داشته باشیم اما در رسالت اصلی سازمان خود ، به مسئولیت اجتماعی توجهی ویژه ای داریم.